Sagførerne tilbyder juridisk assistance i sager om hegn, hegnssyn og hævd

Har du problemer med din nabo? Og er disse problemer ved at udvikle sig til et stadie, hvor du ikke selv kan nå til en god løsning? Så er der mange gode grunde til at kontakte Sagførerne og indlede et samarbejde med det erfarne og specialiserede advokatteam allerede i dag. Dette sikrer dig nemlig det bedste udgangspunkt, hvis du ønsker sagen løst på et juridisk grundlag.

Afgør uenigheder om hegn med hegnssyn

Der kan være mange grunde til, at du eller din nabo har valgt at indhegne jeres grunde. Det er f.eks. meget almindeligt at bruge hegn som en måde at adskille naboers grunde på. Uheldigvis ses det desværre ofte, at disse hegn kan føre til uenigheder. Det kan være om alt fra vedligehold til placering, højde eller æstetik.

Står du i en sådan situation, hvor du og din nabo ikke kan blive enige om vedligeholdelsen af, højden på eller placeringen af hegnet mellem jeres grunde? Så kan Sagførerne hjælpe dig. På baggrund af mange års erfaring og indgående kendskab til lovgivningen om naboskab og hegn er de nemlig specialister i at løse tvister som disse og evt. føre dem i retten, hvis det kommer dertil.

I sager om hegn vil første skridt ofte være at få afholdt et hegnssyn eller en skelforretning. Her vurderes sagen ud fra gældende lovgivning og de faktiske forhold, hvorefter der træffes en officiel afgørelse, som er bindende for alle parter. Det er altid til din fordel at lade en erfaren advokat repræsentere dig ved hegnssynet eller skelforretningen, da afgørelsens udfald i høj grad afhænger af præsentationen af sagen.

Alt dette kan du læse meget mere om på www.sagfoererne.com, hvor Sagførerne har samlet en masse nyttig information om hegn, hegnssyn, skelforretninger og andre relevante emner.

Kræver du eller din nabo at have vundet hævd?

Er det ikke blot et spørgsmål hegn, men er konflikten nået til et punkt, hvor du eller din nabo kræver at have vundet hævd over den andens ejendom? Så er der så meget desto mere grund til at alliere dig med en dygtig advokat. I sager om hævd kan potentielt store værdier – i form af jord og ejendomsret – nemlig skifte hænder. De drejer sig nemlig ofte om færdselsret, ejendomsret til jord eller grænsedragning mellem ejendomme. Derfor afgøres sager om hævd også ofte ved skelforretning, og på samme måde som ved hegnssyn, så er det i disse tilfælde til din fordel at lade en erfaren advokat føre ordet. På den måde står du nemlig stærkere i din sag, og du skaber samtidig de bedste forudsætninger for, at sagen kan falde ud til din fordel.

Uanset hvilke uenigheder der ligger til grund for din nabostrid, har advokaterne hos Sagførerne både den juridiske ekspertise og den nødvendige erfaring, der kan sikre dig den bedst mulige behandling af sagen. Besøg derfor sagfoererne.com og læs mere, hvis du har problemer med din nabo, som du ønsker afgjort på et juridisk grundlag.