Scotte reservedele lige her

Scotte reservedele kan findes på Scotte.dk og Scotte-sparparts.dk . Scotte er den side, hvor du kan bestille Scotte reservedele til pilleovne . Du kan også købe pillefyr i god kvalitet hos Scotte – og de laver selvfølgelig også reparationer! Hvis du har et problem med din pilleovn , kan det skyldes temperaturføleren eller termoelementet . Hvis det er tilfældet, skal du tjekke dem op og udskifte dem om nødvendigt – ellers risikerer du at få et endnu mere alvorligt problem med kedlen. Med temperaturreguleringsenheden kan du aflæse den aktuelle rumtemperatur, som så regulerer, hvor meget varme der produceres af varme systemet. En defekt TP4 Scotte-temperatursensor kan medføre, at din pilleovn varmer for meget op, hvilket resulterer i en stigning i trykket. Når trykket bliver for højt, vil du høre en fløjtende lyd. Hvis pilleovnen ikke fungerer korrekt, kan det skyldes en skade på termokoblingen . Scotte-termokoblet arbejder sammen med Scotte TP4 Scotte-temperaturføleren inde i Scotte-enheden for at opvarme dit varmesystem sikkert og levere optimal varmeydelse, hvilket sikrer, at det kører præcis så effektivt som muligt. Hvis denne del af noget ser beskadiget eller ødelagt ud, skal du udskifte dem med det samme! trykophobning kan medføre, at Scotte pilleovnen ikke længere fungerer. Hvis denne del af din Scotte pilleovn ikke fungerer, skal den straks udskiftes for at undgå en alvorlig funktionsfejl i dit Scotte-varmesystem. Find scotte reservedele lige her

Scotte reservedele til dig

Scotte røggasreguleringen regulerer den luft, der går ind og ud af Scotte-enheden, for at holde et konstant tryk. Dette sikrer, at varmen fordeles jævnt i hele dit hjem, så du føler dig dejlig varm! Tjek denne del, hvis du har en fejl på din Scotte pilleovn – det kan blot være, at Scotte røggasreguleringen er blevet beskadiget. En defekt Scotte 8mm stempelring vil resultere i dårlig forbrænding, hvilket medfører et højere brændselsforbrug , hvilket igen resulterer i et højt tryk i Scotte-ventilatoren kan også påvirke, hvordan din pilleovn fungerer. Denne komponent blæser luft ind i ovnen gennem rør, der forbinderscotte-ventilatoren til Scotte-enheden. Hvis luften ikke flyttes korrekt, kan det medføre dårlig forbrænding af pilleovnen(e) . Dette kan resultere i dyrt brændstofspild og en ineffektiv opvarmningsproces. Scotte-ventilatorer er utroligt pålidelige, så hvis denne del af din Scotte-pilleovn er gået i stykker, bør du udskifte den straks for at undgå yderligere skader på dit Scotte-varmesystem.’

Huske scotte reservedele

Scotte-gearmotoren regulerer Scotte-skruemotorens omdrejningshastighed via en centrifugalregulator , mens den holder dig varm. En defekt Scotte-gearmotor vil stoppe med at dreje Scotte-skruen, hvilket kan føre til manglende forbrænding eller endog overophedning , som igen forårsager et højt tryk – ekstremt farligt!